Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.12.2009 22:11 - Сметната палата откри финансови нарушения на партиите
Автор: reporter Категория: Новини   
Прочетен: 643 Коментари: 0 Гласове:
1Българските политически партии съвсем не са от бедните. Или поне тези, които получават пари от държавния бюджет по правилата на приетия от Народното събрание Закон за политическите партии. А те никак не са малко – цели 23. Това става ясно от публикувания днес доклад на Сметната палата за финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за 2008 г. От него се разбира, че по-големите и сега парламентарно представени партии владеят и по-добре правилата за отчитане на парите, които влизат и излизат от партийните им каси. Няма нарушения, или поне фрапиращи такива, при БСП, ДПС, ДСБ, пише електронното издание Всеки ден.

Оказва се обаче, че СДС и “Атака” имат нарушения, които одиторите са “хванали”. СДС е с неплатен данък върху получените дарения за 2005 г. в размер на 84 622 лв. А “Атака” през 2008 година въобще не е имала право на държавна субсидия, независимо от парламентарното си представителство в 40-тото Народно събрание. Но въпреки това е получила пари от хазната. Ето как това е описано в доклада на Сметната палата: “Партия “Национално движение за спасение на отечеството” (НДСО) разпределя част от преведената й от МФ държавна субсидия на политически партии – “Атака”, “Нова зора”и Съюз на патриотичните сили “Защита”, които нямат право на държавна субсидия, тъй като не са регистрирани в ЦИК през 2005 г. и това нарушение е “уловено” от одиторите”. Тогава “Атака” участва в изборите в коалиция, като мандатоносители са ПП „БНПП” и ПП „НДСО”, които имат право на държавна субсидия от МФ.

Според Сметната палата при това непозволено от закона разпределение на държавни пари партията на Волен Сидеров получава половин милион лева. Общо преведените от НДСО средства от държавна субсидия на„Атака”, „Нова зора” и „СПС – Защита” за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. са в размер на 1 160 591 лв., пише в доклада на Сметната палата.

През 2008 г. 23 политически партии, които притежават законна регистрация, участвали са в изборите за 40-то НС и имат избрани народни представители, както и на партиите, които са получили не по малко от едно на сто от всички действителни гласове, е отпусната държавна субсидия в размер на 16 052 000 лв.

За 2008 г. БСП отчита приходи в размер на 7 131 000 лв. Най-голям дял от общите приходи на партията е държавната субсидия в размер на 4 705 136 лв. В сравнение с предходната година тя е с 855 336 лв. повече. На второ място по размер са приходите от членски внос, които заемат 15 на сто от общите приходи и са 1 099 000 лв., но отбелязват спад в сравнение с предходната година в размер на 65 000 лв. Даренията от физически и юридически лица, отчетени от БСП за 2008 г., са в общ размер на 955 471 лв. Те представляват 13 на сто от общите приходи на партията.

В нарушение на чл. 24, т. 5 от Закона за политическите партии (ЗПП) БСП е получила дарения от участници в процедура по възлагане на обществена поръчка и/или изпълнители по договор за обществена поръчка. До приключване на одита БСП възстанови на дарителите получените в нарушение на чл. 24, т. 5 от ЗПП дарения. От издателска и печатна дейност партията е отразила приходи в годишния финансов отчет в размер на 2 000 лв. За 2008 г. е отразен финансов резултат от приходи от собствени недвижими имоти в размер на 123 000 лв. и възстановени разходи в размер на 238 000 лв. За 2008 г. партията отчита разходи в размер на 6 366 000 лв, като основната част от разходите са за осигуряване на работата на партийните структури. Административните разходи на партията за осигуряване на работата на областните и общинските съвети в страната са в размер на 2 382 000 лв., а на ВС на БСП в размер на 3 979 000 лв.

Движението за права и свободи (ДПС) получава през 2008 година държавна субсидия в размер на 2 158 100 лв. В годишния финансов отчет на партията са отчетени собствени приходи от членски внос в размер на 436 050 лв. За одитирания период приходи от дарения от физически и юридически лица не са отчетени. Отчетени са приходи от лихви в размер на 2 551 лв.

Отчетените разходи на ДПС към 31.12.2008 г. са 1 128 000 лв. С най-голям относителен дял са разходите за заплати и осигурителни вноски – 502 834 лв. С голям относителен дял са разходите за външни услуги (399 908 лв.) – топлоенергия, телефонни такси, електроенергия, поддръжка на асансьори, поддръжка на програмни продукти, наеми на помещения, организиране на обучения, семинари и на други присъщи за дейността на партията разходи. ДПС отчита разходи за дарения за 2008 г. в размер на 38 606 лв. Дарени са средства: за изработване на иконостас на православен храм - в размер на 10 000 лв., за организиране на лятна академия „Орфеус” - в размер на 11 000 лв., за Дом за медико-социални грижи – 3 744 лв., за изплащане на стипендия за обучение – 4 560 лв. Разходите са документирани с договори за дарения. За одитирания период са отчетени разходи за членски внос в размер на 26 904 лв. - за Световната либерална младежка организация и за Европейската либерална партия.

Третият партньор в тройната коалиция на предишното правителство – НДСВ, отчита приходи за 2008 г. в размер на 3 678 070 лв. Основна част от тях са от държавна субсидия – 3 348 952 лв., дарения от физически и юридически лица – 168 656 лв., членски внос – 101 349 лв., приходи от отдадено под наем недвижимо имущество - 31 956 лв., и приходи от лихви по парични депозити – 25 476 лв. Получените приходи от наеми не са декларирани пред НАП, но е начислен и внесен дължимия данък за 2008 г. по ЗКПО в размер на 3 196 лв. Не е отчетен резултат от стопанска дейност в Отчета за приходи и разходи на НДСВ към 31.12.2008 г., в нарушение на чл. 23, ал. 2 от Закона за счетоводството.

Разходите на НДСВ за 2008 г. са 1 508 561 лв., от които с най-голям относителен дял - 45,85 на сто, са разходите за външни услуги, разходи за персонал – 19,13 на сто, други разходи - 13,92 на сто, разходи за наеми на имоти - 9,55 на сто. Към 31.12.2008 г. са изразходвани средства за членски внос в размер на 32 956 лв. за Европейската либерална демократична и реформистка партия и 1 347 лв. за Либералната младежка асамблея.

Демократи за силна България (ДСБ), които останаха единствената неразцепила се парламентарна дясна група в предишното Народно събрание, отчитат държавна субсидия в размер на 1 084 076 лв. през 2008 г. В годишния финансов отчет на партията за 2008 г. са отчетени приходи от членски внос в размер на 28 996 лв. Отчетени са приходи от дарения от физически лица без условие в размер на 17 823 лв. и приходи от дарения от юридически лица без условие в размер на 5 570 лв. На 24.11.2008 г. е сключен договор за банков кредит – овърдрафт с Корпоративна търговска банка АД в размер на 100 000 лв. в срок до 15.10.2009 г. Към 31.12.2008 г. не са разходвани средства за финансиране на дейността на партията по този договор.

В годишния финансов отчет за 2008 г. са отчетени разходи в размер на 652 хил. лв. В отчета за приходи и разходи за 2008 г. са отчетени разходи за регламентирана дейност – 212 хил. лв., и за административна дейност – 434 хил. лв. С най-голям относителен дял са разходите за външни услуги (229 743 лв.) – за топлоенергия, телефонни такси, електроенергия, информационни услуги, технически услуги, наеми на помещения, разходи за медийни изяви и на други присъщи за дейността на партията разходи. С голям относителен дял са разходите за заплати и осигурителни вноски – 189 228 лв. Разходите са документирани с месечни ведомости за заплати и МО за начислени заплати и свързани с тях удръжки. За одитирания период са отчетени разходи за организиране на обучения и семинари в размер на 44 082 лв. Разходите са документално обосновани с програми за провеждането им, план-сметки за разходите и списъци с участници в партийните мероприятия. Отчетени са и разходи за командировки в страната в размер на 20 519 лв. и за командировки в чужбина – 7 658 лв. Разходите са документирани съгласно изискванията на Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина. Към 31.12.2008 г. са отчетени разходи за членски внос на ДСБ в размер на 3 148 лв. за Европейската народна партия.

ДСБ има задължения в размер на 41 хил. лв. по три договори за финансов лизинг от 2004 г. и три договора от 2006 г. за придобиване на транспортни средства – шест леки автомобили, които са включени в състава на транспортните средства. За одитирания период са извършени лизингови плащания в размер на 34 959 лв. Има и задължения към доставчици – 6 хил. лв., други задължения – 12 хил. лв.

Съюзът на демократичните сили (СДС) отчита приходи през 2008 г. в размер на 1 539 000 лв. С най-голям дял е държавната субсидия в размер на 880 865 лв, която представлява 57 на сто от всички приходи. В сравнение с предходната година тя е с 174 479 лв. повече. На следващо място по размер са приходите от дарения в размер на 520 537 лв. или 34 на сто от всички приходи, като в сравнение с предходната година размерът на приходите от членски внос значително е намалял с 479 656 лв. Приходите от членски внос са в размер на 122 466 лв. и са 8 на сто от всички приходи и с 9 404 лв. повече в сравнение с предходната година. Партията е отчела и други приходи в размер на 16 000 лв., като това са приходи от лихви. За 2008 г. партията отчита разходи в размер на 1 448 897 лв, като основната част от тях са за осигуряване на работата на партийните структури. Към 31.12.2008 г. ПП “Съюз на демократичните сили” не е внесла дължимия данък върху получените дарения за 2005 г. в размер на 84 622 лв.

Според заключенията на Сметната палата в отчетите за приходи и разходи за 2008 г. на ПП “Гергьовден” и ПП “Земеделски народен съюз” неправилно е отразен действителният размер на получената субсидия.
Гласувай:
1Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: reporter
Категория: Новини
Прочетен: 13215977
Постинги: 10473
Коментари: 5012
Гласове: 37064
Календар
«  Юни, 2024  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930