Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.11.2010 19:17 - МК промени Закона за културното наследство
Автор: reporter Категория: Новини   
Прочетен: 925 Коментари: 0 Гласове:
0Санкция от 15 до 50 хил. лв. вече ще заплашва фирмите, които използват изображенията на културни ценности без разрешение на Министерството на културата, на музея или на собственика на предмета. Глобата за физическите лица при това нарушение ще е от 5 до 15 хиляди лева.

Забраната е изображения на културни ценности да се използват както при производство на стоки, етикети и дизайнерски решения или за други търговски или рекламни цели, така и за тяхното фотографско, компютърно или видеоразпространение.

Това предвиждат промените в Закона за културното наследство, публикувани на сайта на Министерството на културата.

И в момента има задължение търговци и граждани да искат разрешението на министерството или на съответния музей и да плащат, за да използват културните ценности в произвежданите от тях продукти, но са единични случаите, когато това се прави, обясни пред "Дневник" зам.-министърът на културата Тодор Чобанов. Затова сега в закона ще бъдат предвидени сериозни санкции срещу нарушителите.

Масово се копират върху различни продукти части от колекции, ритони, използват се и археологически обекти с национално значение без съответното разрешение, посочи Чобанов. Дори имало случаи, в които фирми искали да патентоват свой продукт с изображение на ценности - национално богатство.

Друга съществена промяна ще е въвеждане на задължение общините, които управляват недвижими археологически културни ценности - държавна собственост,

да инвестират поне 60 на сто

от приходите от обекта за неговото опазване и развитие. Дори обмисляме този процент да се завиши, коментира Чобанов. По думите му единици са случаите, в които общини инвестират в стопанисвания от тях обект, а в повечето случаи средствата от такси потъват в общия бюджет на общината. Такъв например бил случаят с крепостта "Царевец", където се правели приходи от около 1.5 млн. лв. на година, но общината не влагала нищо. Общината в Асеновград пък вече събира такса от 3 лв. за посещение на Асеновата крепост, като основното, което е направила, е да постави кофа за боклук, разказаха преди време посетители.

В законопроекта подробно са описани процедурите, при които държавата ще предоставя обектите за стопанисване на общините - това ще става за срок до 10 години с решение на Министерския съвет, след решение на съответния общински съвет.

С промените ще се направи и списък на археологическите резервати, какъвто до момента нямаше. Избрени са 25 обекта, сред които Царевец и Трапезица, старинният град в Несебър, Плиска, Преслав, Мадара, древното селище Дуросторум - Дръстър, античните градове Хисар, Марцианополис, Никополис ад Иструм, крепостта "Калиакра" и др. Това се прави с цел по-добре да бъде защитен общестевният интерес, досега имаше кметове, които се възползваха от неясноти в закона, за да актуват като частна общинска собственост част от

античните обекти и да ги разпродават

посочи зам.-министърът на културата. По думите му в бъдеще заради изричното описване на резерватите, които са публична държавна собственост, това няма да е възможно. Случаи да бъдат продавани части от територията на ценни обекти имало например в Силистра.

Ще бъде облекчена и работата на антикварните магазини. Според измененията няма да се смятат за културни ценности "машинно произведени предмети, които не носят подпис или знак на своите автори или са произведени в големи количества, не притежават значима културна, научна или художествена стойност или не са свързани с историческа личност или събитие". Така в

антикварните магазини

ще могат да се продават такива предмети, без те да трябва да са предварително регистрирани. Досега собствениците на такива магазини обясняваха, че заради обтекаеми законови формулировки те трябва да декларират всички предмети, независимо че голяма част от тях не са особено ценни или уникални.

Вече със закон ще бъдат въведени изискванията към директорите на музеите. Те ще трябва да са магистри с необходимия професионален опит в съответното професионално направление. Ще бъдат назначавани  след конкурс от комисия,  в състава на която се включва представител на Министерството на културата и двама музейни експерти. Промяната е тъй като масово кметове не спазват изискванията и за ръководители на общински музеи се назначават хора, които "откровено не отговарят" на условията, нямат необходимия стаж и опит, коментира Тодор Чобанов.

Със законопроекта се описват процедурите за предаване на археологическите обекти, след като са приключени проучванията. Сега не е ясно какви стъпки трябва да бъдат предприети, след като археолозите приключат със своята работа.

След като с последните законови промени от Министерството на културата иззеха правомощията на Института по паметниците на културата да съгласува разрешенията за строеж около и в сгради - паметници на културата, сега част от тези функции ще му бъдат възстановени. Институтът ще

съгласува строежите

при сгради с местно значение. Крайното решение за постройки с национално и световно значение обаче ще бъде отново на специалния инстекторат в Министерството на културата. Чобанов заяви, че внимателно ще се следи да не се спекулира с оценката на сградите, като се търсят начини за намаляване на статута им, за да се строи по-лесно. Инспекторатът ще има и ново правомощие - ще може да спира несъгласувани строежи. Това досега се правеше от държавния строителен контрол или от общините, но според Чобанов отнемало твърде много време, понякога фатално. Предвижда се и глоба до 10 хил. лв. на длъжностни лица, които разрешат частни инвеститорски дейности в територия на културното наследство без съгласуване от министъра на културата и института за паметниците на културата.

Записва се по-стриктно, че собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижим имот, в който е съхранена и експонирана недвижима археологическа културна ценност, са длъжни да изпълняват предписанията за нейното опазване и да осигуряват публичен достъп до тях.


Прокуратурата със сериозни забележки

Промените в закона за културното наследство, подготвени от Министерството на културата, ще създадат възможности за безнаказано видоизменяне на сгради-паметници на културата и "обгръщането им" в нови модернистични постройки. Това е една от забележките, които направиха пред "Дневник" от прокуратурата, помолени да коментират обявените на сайта на министерството бъдещи изменения.

Според законопроекта сред процесите на опазването на културното наследство ще бъдат вписани "адаптацията и интеграцията" на паметниците на културата. Определението показва, че под адаптация се разбира "опазване на  недвижимите културни ценности чрез използването им за съвременни функции, целящ  интегрирането им със съвременната среда".

Така на практика ще отпадне възможността наказателно да се преследват инвеститори и собственици на сгради, които твърдят, че "социализират" или "адаптират" сградата-паметник на културата, а всъщност тя губи стойността си, бива унищожавана и само апликирана върху модерното строителство, смятат от прокуратурата. В последните години могат да бъдат посочени множество подобни примери.

Досега обаче Наказателният кодекс е преследвал унищожаването и повреждането на културните ценности, както и длъжностните лица, които противозаконно дадат разрешение за унищожаване, повреждане, видоизменение на културна ценност. Според звеното в прокуратурата, отговарящо за културното наследство, с изменението в закона за културното наследство "видоизменението" на практика ще се легализира и няма как да бъде санкционирано.

Текстът по-скоро се отнася за археологическите обекти, които ще бъдат превърнати в туристически атракции, а не за сгради-паметници на културата, коментира пред "Дневник" зам.-министърът на културата Тодор Чобанов. По думите му в наредба ще бъдат подробно изброени допустимите форми на намеса. Наредбата може да бъде променяна тихомълком от министерството, репликираха обаче от прокуратурата.

Друго притеснение на обвинението е, че с промените се отменя задължението на института за паметниците на културата да даде в Агенцията по вписванията списък с границите и документите за недвижимите паметници на културата. Идеята на досегашната разпоредба е съдиите по вписванията да знаят добре кое е в територията на паметника на културата и ако някой се опита да осъществи нерегламентирана сделка с подобен имот или част от него, това да бъде предотвратено, посочиха от прокуратурата. Според магистрати с отпадането на текста ще се затрудни контрола, който най-ефективно може да се упражни именно от съдиите по вписванията.

Досегашният режим беше неефективен, отговори Чобанов. По думите му съдии по вписванията си намирали формални основания да връщат исканията за вписване на защитени обекти. Затова от министерството на културата щели да информират регионалното ведомство за това кое е паметник на културата и ще разчитат те да дадат тази информация на Агенцията по вписванията. Отделно документите за обявяване на паметници на културата щели да се обнародват в Държавен вестник, а кадастърът е длъжен да отрази това.

В прокуратурата възразяват и срещу това, че не се затяга режима за работа с т. нар. металдетектори, каквито заявки дадоха първоначално от министерството на културата. Измененията предвиждат, че който извършва теренни проучвания на археологически обекти без разрешение и използва "специално техническо средство" ще се глобява от 7 до 12 хил. лв., а имуществената санкция може да стигне до 24 хил. лв. Според обвинението санкцията е твърде ниска за ползата, която имат иманярите и надали ще ги възпре.

Запазва се досегашният режим за работа с металдетектори, а той не работеше и не създаваше проблеми на нарушителите, коментираха още от обвинението. Отделно за да се наложат предвидените санкции, трябвало да се докаже, че човекът с металдетектор действително търси археологически ценности, а не обикновен метал.

Магистратите не одобряват и това, че към института за паметниците на културата се връща правомощието да съгласува строителството в сгради-паметници на културата от местно значение. Те посочват, че този режим е бил изменен от сегашните управляващи миналата година, тъй като е създавал сериозни корупционни практики. Затова институтът само даваше становища за строителствата, а съгласуването и решенията се взимаха от две дирекции в Министерството на културата.

От прокуратурата сега се чудят защо се връщат част от правомощията, посочват, че най-много са сградите с местно значение и питат с какво ще се занимават експертите в културното ведомство. /Дневник онлайнГласувай:
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: reporter
Категория: Новини
Прочетен: 13135535
Постинги: 10473
Коментари: 5012
Гласове: 37064
Календар
«  Май, 2024  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031